menu Logo
Đặt trước
Đặt trước
Đặt trước
Đặt trước
Đặt trước
Bình pha chân không Hario Syphon Next 5 cups [NXA-5]
3.100.000 ₫
Đặt trước
Tim đèn cồn để pha syphon (10 dây)
45.000 ₫
Bình pha cà phê Hario Moca Syphon MCA-3 (3cups)
2.500.000 ₫
Xem thêm về Pha bình chân không Syphon Vacuum

Syphon Vacuum - Bình chân không.  Syphon Vacuum

SieuThiCafe Logo SieuThiCafe Slogan

© 2014-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc về BLAGU VIỆT NAM - Sieuthicafe.vn