menu Logo
Khuyến mãi Mới
Cà Phê Blagu Đã Hạt Rang, Indonesia Sumatra, Medium Roast, 250g
205.000 ₫
205.000 ₫
Combo Quà Tặng Premium Specialty Coffee - Deluxe
6.975.000 ₫
Combo Quà Tặng Premium Specialty Coffee - Classic
2.290.000 ₫
Khuyến mãi
Đặt trước
Khuyến mãi
Cà phê hạt Lavazza Gran Espresso Coffee Beans - 1 Kg
855.000 ₫
950.000 ₫
Xem thêm về Phân loại

specialty coffee, cà phê đặc biệt, cà phê ngon, cà phê đặt biệt ethiopia, kenya, Rwanda, tanzania, honduras, brazil, colombia,

SieuThiCafe Logo SieuThiCafe Slogan

© 2014-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc về BLAGU VIỆT NAM - Sieuthicafe.vn